Κινητικές δεξιότητες και ισορροπία

Βελτιστοποίηση του δυναμικού του Αιθουσαίου Συστήματος

Το αυτί δεν είναι μόνο όργανο ακοής αλλά καθορίζει την ισορροπία, το ρυθμό και το συντονισμό. Δοκιμάστε να καλύψετε το ένα αυτί σας ενώ περπατάτε και θα δείτε ότι θα δυσκολευτείτε να ισορροπήσετε.

Η ισορροπία εξαρτάται από το αιθουσαίο, το τμήμα του έσω ωτός που ενημερώνει τον εγκέφαλο για την παραμικρή κίνηση του σώματος. Το αυτί συνεπώς επηρεάζει τη στάση του σώματος και τη διατήρηση της ισορροπίας. Μέσω της επίδρασής του στο αιθουσαίο σύστημα, η μέθοδος Tomatis® επιτρέπει στο σώμα να ανακτήσει την ισορροπία του επιδρώντας άμεσα στο μυϊκό τόνο. Με τις συστηματικές συνεδρίες ακρόασης, τα μηνύματα που αποστέλλονται στον εγκέφαλο μέσω του δεξιού και του αριστερού αυτιού στο αιθουσαίο συγχρονίζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερο συντονισμό στην κίνηση με ροή και ενίσχυση στις λειτουργίες που απαιτούν ισορροπία.

Αυτός είναι ο λόγος που η μέθοδος Tomatis® έχει ευεργετικά αποτελέσματα στις διαταραχές συντονισμού των κινήσεων. Επιπλέον, το αιθουσαίο σύστημα διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ενσωμάτωση του ρυθμού της μουσικής αλλά και της γλώσσας λόγω των περίπλοκων νευρωνικών συνάψεων στον εγκέφαλο.

Επιστροφή