Υπηρεσίες

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μαθησιακές Δυσκολίες | Δυσλεξία | Προσοχή | Υπερκινητικότητα | Αυτισμός | Γλωσσικές Διαταραχές | Εξειδικευμένα Προγράμματα Προετοιμασίας Παιδιών για Εξετάσεις | Ενσωμάτωση Ξένων Γλωσσών

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Βελτίωση φωνής και μουσικότητας | Προσωπική ανάπτυξη

Συναντήσεις

Διαδικασία:
Ορίζετε ένα ραντεβού για να πραγματοποιήσετε μια εξατομικευμένη αξιολόγηση.

Πρόκειται για μια συνέντευξη που διαρκεί περίπου 1-1,5 ώρα κατά την οποία αξιολογείται το προφίλ ακρόασης του πελάτη μέσω διαφόρων εργαλείων.

Στη συνέχεια επιλέγεται από τον Σύμβουλο το πρόγραμμα ακρόασης σύμφωνα με το προφίλ και τους συγκεκριμένους στόχους του πελάτη.

Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα γενικά σε τρεις – τέσσερις κύκλους 14 ημερών με διάρκεια 40-80 λεπτά την ημέρα ανάλογα με την ηλικία του πελάτη.

Ο αριθμός των περιόδων της ακουστικής παρέμβα­σης κα­θώς και η διάρκειά τους εξαρτάται από τη φύση του προ­βλήματος που πρέπει να αντιμετωπι­στεί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι δοκιμασί­ες και οι συμβουλευτικές συνεδρίες λαμβάνουν χώρα σε τακτά δια­στήματα, με σκοπό την καταγρα­φή και την αξιολόγηση της προόδου που γίνεται, καθώς και της δουλειάς που απομένει να γίνει.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ ΤΩΡΑ