Υπηρεσίες για παιδιά

Μαθησιακές Δυσκολίες | Δυσλεξία | Προσοχή | Υπερκινητικότητα | Αυτισμός | Γλωσσικές Διαταραχές | Εξειδικευμένα Προγράμματα Προετοιμασίας Παιδιών για Εξετάσεις | Ενσωμάτωση Ξένων Γλωσσών

Πολλά παιδιά έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Η μάθηση απαιτεί τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων και κυρίως της ακοής. Μια μελέτη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά αντιμετωπίζει δυσκολίες στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τα ακουστικά ερεθίσματα. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά έχουν φυσιολογική ακοή, αλλά δεν αντιλαμβάνονται και δεν επεξεργάζονται σωστά και με την κατάλληλη ταχύτητα αυτά που ακούνε. Έτσι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να κατανοήσουν τον δάσκαλο, είναι συνεχώς αφηρημένα, χρειάζονται να ακούν τις εντολές περισσότερες από μία φορές, διαβάζουν αργά και δεν κατανοούν καλά αυτά που διαβάζουν, εμφανίζουν παράλογη ροή στις ιστορίες τους, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν αυτά που άκουσαν, τους λείπει το λεξιλόγιο και δυσκολεύονται να εκφραστούν.

Ως εκπαιδευτικοί με πολυετή εμπειρία μπορούμε να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε καλύτερα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ταλέντα, έχοντας μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευσή τους. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Tomatis® ως αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μας, βοηθάμε τους μικρούς μας φίλους να αναπτύξουν αντισταθμιστικές στρατηγικές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις μαθησιακές τους δυσκολίες. Πάντα να επιδιώκετε τα παιδιά να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Η μέθοδος  βοηθά αποτελεσματικά τα παιδιά να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις, να παραμείνουν πιο συγκεντρωμένα στην τάξη, να κατανοήσουν καλύτερα τι ακούνε και να μάθουν μια ξένη γλώσσα πιο γρήγορα.