Υπηρεσίες για ενήλικες

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Βελτίωση φωνής και μουσικότητας | Προσωπική ανάπτυξη

Ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε συχνά οι επαγγελματίες, υπονομεύει τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και έχει αρνητικές συνέπειες για την καριέρα τους. Από την άλλη, τα άτομα με τον σωστό τόνο φωνής μπορούν να ξεπεράσουν πολλά από τα μειονεκτήματά τους, να γίνουν πιο πειστικά και να πετύχουν τους στόχους τους.

Όταν κάτι αλλάζει ή αλλοιώνεται στην ακοή, η αλλαγή αντανακλάται αυτόματα και ασυνείδητα στη φωνή. Με τις κατάλληλες παρεμβολές ήχου, μπορεί κανείς να διορθώσει τα σφάλματα και να επιλύσει προβλήματα ακοής. Η μέθοδος Tomatis® βοηθά τους επαγγελματίες να αναλύουν καλύτερα, γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά αυτά που ακούν, προκειμένου να αναπαράγουν καλύτερες φωνές, να εκφράσουν τα επιχειρήματά τους πειστικά και να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους πιο αποτελεσματικά.

Το πρόγραμμα της μεθόδου Tomatis® είναι κατάλληλο για μουσικούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς, παρουσιαστές, δικηγόρους, γιατρούς, πολιτικούς, στελέχη επιχειρήσεων και γενικά όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη μουσική και τον τόνο της φωνής τους ή να αποκτήσουν καλή άρθρωση.

Έχοντας περάσει πολλά χρόνια επαφής μας με ενήλικες, είτε καθοδηγώντας τους ακαδημαϊκά είτε επαγγελματικά, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τις δυσκολίες, τις ανησυχίες, τις ανασφάλειες και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη φωνή τους ως πολύτιμο εργαλείο για τη δουλειά τους. Δημιουργούμε εξατομικευμένα προγράμματα που παρέχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αποκατάσταση και εκπαίδευση φωνής. Η τάση μας είναι να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους ολιστικά, προσαρμόζοντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες.